IMG_20220414_195953

Pastoraat

Informatie over het taakveld Pastoraat

Het Taakveld Pastoraat bestaat in onze gemeente uit de volgende onderdelen:

  1. De gemeente als geloofsgemeenschap waarin we als geheel naar elkaar omzien;
  2. De kringen waarin het herderlijk werk gestalte krijgt in het omzien naar de deelnemers van de kring en aan hen die aan de kring zijn toegevoegd, maar niet kunnen komen;
  3. Het pastorale team heeft aandacht voor mensen in bijzondere situaties van ziekte, zorg en spanning, maar bij geboorte, doopjubilea of bijzondere gebeurtenissen;
  4. De voorganger richt zich met name op het bijzonder- en crisispastoraat;
  5. Doelgroep-pastoraat wordt een bepaalde doelgroep aangesproken waarin zorg en aandacht gestalte kunnen krijgen;
  6. Het rouwpastoraat richt zich op nabestaanden in de gemeente die een naaste hebben verloren;
  7. De bezoekersgroep richt zich met belangstelling en aandacht voor ouderen;
  8. De kaartengroep zorgt ervoor dat maandelijks vanuit de gemeente kaarten worden verstuurd voor hen die daardoor bemoedigd of getroost worden;
  9. De diaconie draagt zorg voor materiële ondersteuning voor mensen binnen en buiten de gemeente;
  10. De gebedsgroep richt zich op het onder de aandacht brengen van het belang van het gebed en het organiseren van gebedsbijeenkomsten;