IMG_20220414_195953

Huiskringen

Informatie over onze huiskringen.

Kringen

Een plek waar je als mens leert, deelt, groeit en draagt is de gemeentekring. Het is de gemeentekring waar de vriendschap met God en met elkaar verdiept, oftewel: verdieping (geestelijke groei) en vriendschap plaatsvindt. Met als ideaal: iedereen is lid van een kring. Dit nieuwe seizoen maken we gebruik van onlinemateriaal (podcast, filmpje, video). De frequentie is een keer per maand in de eerste volle week van de maand. We hebben ochtend-, middag- en avondkringen bij deelnemers thuis.

  • Maandagavond (creatieve) kring o.l.v. Christa Brugge en Greta Schokker
  • Maandagavond o.l.v. Henk en Berber Vlieg
  • Dinsdagavond o.l.v. Edwin Driessen
  • Dinsdagavond o.l.v. Maria Wetering
  • Dinsdagavond o.l.v. Bennie Kooistra
  • Donderdagmiddag seniorenkring o.l.v. Bennie Kooistra en Kim Benjamins
  • Donderdagavond eet- en gesprekskring o.l.v. Inge Abbink
  • Vrijdagmorgen vrouwenkring o.l.v. Tineke Aalbers en Karin Echten

Heb je interesse om deel te nemen aan een kring? Neem dan contact op met Inge Abbink (ingeabbink2@gmail.com)