IMG_20220414_195953

Ds. Kooistra bedankt Thierry Baudet

  • Nov 13, 2022 17:42
  • BGH

Ds. Kooistra bedankt Thierry Baudet in preek: "Het christendom is inderdaad voor kneusjes"

11 november 2022 door Patrick Simons

“Is het christendom een toevluchtsoord voor softies en losers? Hebben wij een kneusjesreligie?” Dat vroeg ds. Bennie Kooistra zich af tijdens zijn preek op 30 oktober in de Baptistengemeente Hengelo. Het thema van de preek was gebaseerd op de inmiddels beruchte uitspraken van Thierry Baudet. Kooistra bedankte de policitus in zijn preek: “Het christendom is inderdaad voor kneusjes.”

Kooistra begint zijn preek door zich direct tot Thierry Baudet te richten: “Ik wil u graag bedanken voor het recente interview waarin u onder meer zei dat het christendom een gebrek aan mannelijkheid heeft. ‘Het christendom is te veel een religie van losers. De andere wang toedraaien, altijd dat kruis, altijd dat lijden. Waar is het succes? Waar is het gevecht? Ik ben meer een heiden’, zei u. En ik bedacht me: de heer Baudet heeft gelijk. Het christendom is voor losers. Ik wil u daarom ook hartelijk bedanken voor die input. Het heeft mij geïnspireerd tot het maken van deze overdenking met als thema: christendom voor losers.”

“Wat Baudet ten aanzien van het christelijk geloof zegt, dat het zwak is, hebben we eerder uit antichristelijke en areligieuze hoek gehoord”, vervolgt de predikant verderop in zijn preek. “Friedrich Nietzsche spreekt over de slavenmoraal. Dat christendom, met waarden als nederigheid, naastenliefde, geduld, gehoorzaamheid en anderen dienen: het hoort bij een slavenmoraal. En die slavenmoraal wordt volgens Nietzsche door het christendom en het jodendom gepropageerd. Daartegenover staan het oude Griekenland en het Romeinse rijk. Daarin stond het herenmoraal centraal: trots, adelijkheid en assertiviteit. Baudet wil samen met Nietzsche niets van een soft loser-christendom met naastenliefde, nederigheid en barmhartigheid.”

"Het lijkt steeds moeilijker vol te houden dat het evangelie-Baudet en het werkelijke evangelie van Jezus met elkaar te vereenzelvigen zijn."

Eerdere uitspraken van Baudet deden volgens Kooistra juist vermoeden dat hij positief stond tegenover het christelijk geloof en de bijbehorende normen en waarden. “Bepaalde vormen vindt hij belangrijk: architectuur, mooie kunst en kerkgebouwen. Maar verder is er geen inhoudelijke affiniteit. Het lijkt steeds moeilijker vol te houden dat het evangelie-Baudet en het werkelijke evangelie van Jezus met elkaar te vereenzelvigen zijn.”

“Altijd maar dat kruis”, zei de FVD-leider onder meer. Kooistra haalt daar 1 Korinthe 1:18 bij waar staat dat ‘de boodschap over het kruis dwaasheid is voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered de kracht van God’. “Even later zegt Paulus: ‘De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor de Joden aanstootgevend en voor andere volken dwaas.’ Dat Jezus Christus door Zijn kruisdood mensen heeft gered, is voor veel mensen dwaasheid. Het is met hun wijsheid en logica niet in overeenstemming te brengen dat God in Zijn liefde Zijn Zoon gegeven heeft om gekruisigd te worden als een verzoening voor onze zonden. Het lijden is voor hen alleen maar een teken van zwakte en mislukking.”

“Maar laat dat verachtelijke kruis nu juist de kernboodschap zijn van Paulus’ bediening”, aldus de predikant. “Laat dat nu juist de kern zijn van wat we met het avondmaal vieren: ‘Steeds wanneer jullie brood eten en wijn drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat Hij komt.’ Het heilig avondmaal heeft een medicinale functie, het is een medicijn voor je leven en je ziel. We eten nieuwe moed en levenskracht in omdat dat af en toe ons ontbreekt. Het hart van het christelijke geloof, het hart van het evangelie is het hart van Jezus. Het hart dat stopte met kloppen zodat het jouw zieke zondige hart weer laat kloppen en tot leven brengt. Paulus zegt het zo: ‘Ik had besloten jullie geen andere kennis te brengen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de kern van mijn verhaal!’”

"Die schijnbare tegenstelling dat je juist in je kwetsbaarheid krachtig kan zijn, dat je in je zwakheid gevuld wordt met de kracht van God. Dat is die schijnbare tegenstrijdigheid waar Paulus het over heeft."

Volgens Kooistra is de gekruisigde Jezus het hart van het christelijke geloof: “Als je dat hart van het christelijke geloof eruit haalt, wat houd je dan over? Dan houd je het evangelie van Baudet over: een Godloos, heilloos, hopeloos, Heere Jezus-loos, kruisloos en zielloos evangelie.”

“Soms voel ik me ook een loser”, vertelt de predikant. “Omdat ik faal of omdat het leven tegen zit. Misschien zit u of jij op de bank en voel je jezelf ook een loser. Omdat je verkering weer uit is, omdat je geen discipline hebt om stille tijd te houden, omdat je twijfelt aan je geloof of denkt dat God je niet kan gebruiken. Omdat je soms overmand wordt door angsten of psychische problemen hebt. Omdat je afgekeurd bent of niet meer hebt dan lagere school. Omdat je een lage functie hebt of juist omdat je een hoge functie hebt en er thuis niet bent. Omdat je de verleiding van de drank niet kunt weerstaan. Je voelt je een loser omdat je maatschappelijk en economisch niet hoort bij de wijzen, de machtigen en de voornamen maar jezelf meer zwak en onbeduidend voelt. Ik voel me soms een loser en misschien heb jij dat ook.

Als ik de Bijbel lees in het Nieuwe en het Oude Testament, lees ik daar dat christenen geen superhelden zijn. Het zijn geen Olympische halfgoden, het is geen elitekorps. Lees maar eens hoe de gelovigen worden geschetst. Mozes stotterde, Rachab en de vrouw van Hosea waren prostituee, Jacob was een leugenaar, Abraham was te oud, Naomi was weduwe, Paulus een moordenaar, Jona liep weg van God, Mirjam was een roddeltante, Gideon en Thomas twijfelden, Jeremia was depressief, Elia kampte met een burn-out en was suïcidaal, Noach was dronken, Petrus was bang voor de dood en Lazarus was dood. En toch, in hun kwetsbaarheid konden ze krachtig zijn. Dat is een wonderlijke paradox die Baudet nog maar even moet nalezen in zijn Bijbeltje. Die schijnbare tegenstelling dat je juist in je kwetsbaarheid krachtig kan zijn, dat je in je zwakheid gevuld wordt met de kracht van God. Dat is die schijnbare tegenstrijdigheid waar Paulus het over heeft als hij zegt: ‘Gods kracht kan ten volle in mij zichtbaar worden als ik zwak ben. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk’.”

Maar wat is zwakheid dan in de Bijbel? “Er is een Grieks woord in het Nieuwe Testament dat heeft te maken met lichamelijke, geestelijke of soms zelfs financiële zwakte”, vertelt Kooistra. “Dat betekent eigenlijk dat je hulp nodig hebt, een dokter en heling. Christenen zijn zwak, christenen zijn kwetsbaar. Dat is de menselijke situatie. We zijn soms gebrekkig en christenen vallen voortdurend. Soms ben je uit balans en lukt het niet om met alles veerkrachtig te dealen. Gezegend dan die man of vrouw die dan niet als de baron van Münchhausen zichzelf aan de haren uit het moeras trekt. Gezegend is de man of vrouw die dan zegt: 'Help! Ik heb hulp nodig.'

Toegeven dat je kwetsbaar bent in plaats van dat te verbergen omdat je jezelf ervoor schaamt, is dat zwak? Getuigt dat niet van grote realiteitszin? Toegeven dat je Jezus nodig hebt omdat er een zondevirus in je huist, je vergeving nodig hebt en nieuwe veerkracht en moed zoekt. Is dat zwak? Is toegeven dat je kwetsbaar bent zwak of juist een teken van moed?”

"Het christendom is inderdaad voor kneusjes. Voor Bennie is er plek. Ook voor Thierry. En ook voor jou. Wees welkom in Gods huis."

De predikant vertelt over Levi de tollenaar: “Jezus is op een gegeven moment bij een groep tollenaars en uitgenodigd bij Levi, Mattheüs. De farizeeën vragen dan aan Jezus: ‘Is het handig dat U omgaat met tollenaars en zondaars?’ Dan zegt de Heere Jezus: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zwakken, zieken, zondigen, die hebben een Arts nodig. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren. Ik ben gekomen voor hen die erkennen dat er een gebrek in hun leven is, dat ze gebroken zijn. Dat ze een gezond gevoel voor kwetsbaarheid hebben en dat toegeven in plaats van toedekken omdat je zo mannelijk, machtig, stoer en zelfverzekerd bent.’ Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen voor hen die gewoon toegeven en erkennen: Ik ben niet zo sterk.’”

“Is het christendom een toevluchtsoord voor softies en losers?”, vraagt Kooistra zich aan het eind van zijn preek af. “Is de kerk voor kwetsbare kneusjes? Ik moet dan denken aan de eunuchen, de ontmanden. In de Bijbel lezen we over eunuchen. Dat zijn mensen met belangrijke posities aan het hof. Om ervoor te zorgen dat zij zich niet reproduceerden werden ze gecastreerd. Het zijn mannen zonder ballen. Kwetsbare mannen. Wist je dat deze ontmanden de tempel niet konden betreden? Ze mochten niet in de tempel van God komen, staat er in Deuteronomium 23. Maar in Jesaja lezen we: ‘Laat de Eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer: ‘De Eunuch geef ik dat hij binnen de muren van Mijn stad en tempel mag wonen. Ik geef hem een nieuwe naam en schenk hem vreugde in Mijn huis van gebed'.'

Christendom een kneusjesreligie? Voor losers en mensen die kwetsbaar zijn en kracht nodig hebben bij het kruis als krachtbron van Christus? Het christendom is inderdaad voor kneusjes. Voor Bennie is er plek. Ook voor Thierry. En ook voor jou. Wees welkom in Gods huis.”

Terug naar overzicht